14 Nisan 2012 Cumartesi

El Falına Bakma Usulleri - El Falına Nasıl Bakılır

El falına bakarken bazı usuller kullanılmış, özellikle yorum yaparken avuç içi daha önemli görülmüştür. Elin üstü, parmaklar, tırnaklar, elin tüylü ya da tüysüz olması, kemik yapısı, boğumları, rengi, yıldızlarla olan ilişkisi dikkate alınmış ve bunların bir bütün olarak değerlendirilmesi öngörülmüştür.

El falına baktıklarını söyleyenler, kendilerinin insanların karakterlerini belirlediklerini iddia etmekle birlikte, gelecekte olacaklar, karşısındaki kişinin yapacakları, yapması ve yapmaması gereken şeyler hakkında bazı şeyler söylemeyi de ihmal etmemişlerdir.

Profesyonel bazı falcılar, kendilerine gelen insanların ellerini yorumlayıp, doğuştan gelen karakterlerinin, zaaflarının ve onların bu karakterlerinin sağlık, meslek ve sosyal ilişkilerini nasıl etkilediğinin, hangi alanlarda başarılı ya da başarısız olacaklarının ortaya çıkartılabileceğini iddia etmektedirler.

El falına bakarken bazen iki ele birden bazen de sadece sol ele bakılarak yorumlar yapılmıştır.

Falcıların bir kısmı insanın başına gelecekte nelerin geleceğini, nasıl bir hayat geçireceğini gösteren elin sol el olduğunu söylerken, bir kısmı da sol elin doğuştan sahip olduğumuz kaderi, sağ elin de bu kaderin kişiyi nasıl yönlendirileceğine işaret ettiğini düşünürler. Hatta insan kendini değiştirdiği zaman kader çizgisinin de değişebileceği kanaatindedirler.Yani sol el Tanrı’nın insana verdiği bütün yeteneklerin ve imkanların deposu iken, sağ elin bu hazineden ne kadarını kullandığımızı veya kullanacağımızı gösterdiğine inanılmıştır.Mesela şiir yazma yeteneği olan birisinin şairlik çizgisi varsa ve hayatında hiç şiir yazmamışsa o kişideki bu yeteneğin kullanılmayarak yok olup gideceğine inanılmıştır.

Hintlilerde el falını inceleyen ilkel bir bilim olarak kabul edilen Hast Samudrika’ya göre ise, ister kadın olsun ister erkek her iki elle de fala bakılabilmektedir. Hindistan da sol el hastalıkları, tehlikeleri, mutlu ve mutsuz
olayları anlatırken sağ el kişinin eylemleri ve kendi iradesiyle varacağı noktaları ve elde edeceği başarıları ifade etmektedir.

Sol elin kişinin ezoterik ya da gizemli yanını temsil etmesi belki de kalbe daha yakın olması nedeniyle midir bilinmez ama el ve iskambil falını batıda kuşaklar boyu sürdüregelen çingenelerin, fala bakarken sol eli tercih ettikleri söylenmektedir.

Bunların dışında bazıları da sol elin sağ ele göre daha az yıpranmış olması, çizgilerin daha belirgin olması sebebiyle daha ziyade kullanılan el sol eldir derler.

Bazıları ise kişinin sağ veya sol eli arasında tercih yapmakta yorum yaparken de o kişinin yaşını dikkate almaktadırlar. Onlara göre sağ ve sol elin beynin karşılıklı bulunan iki yarı küresiyle de ilgisi vardır. Buna göre de sol yarı kürede entelektüel yetenekler, sağ kürede ise sezgi ve duygular yer almaktadır. Sağ elin ana çizgileri ruhsal ve dış bölgedeki zorlukları, sol elin ana çizgileri duygusal yaşam ve kişisel alandaki problemleri ortaya koymaktadır.Etkileyici yorumlar yapabilmek için de yorumcunun hayal gücünün gelişmiş olması gerekmektedir.

Karşıdaki kişinin doğum günü, buna bağlı olarak burcu, doğduğu saat buradan hareketle de yükselen burcunu bilmek önemli görülmüştür. Önce elin her tarafı incelenmektedir. Elin şekline tipine bakılır, sonra elde bulunan 3 temel çizgi, daha sonra yardımcı diğer çizgiler, şekiller, tepeler böylelikle de bütün el teker teker incelenmiş olur ve bu verilere dayanarak birtakım yorumlar yapılır. Fakat yapılan yorumların bazılarında kendi içlerinde tutarsızlıklar yaşanmaktadır. Mesela bir el tipinin özelliğine baktığımız zaman o el tipine sahip birinin sabırlı bir insan olacağı söylenirken, hemen sonra bu el tipinin sabırsız bir kişi olabileceğini de söylemektedirler.
El Falı - El Falının Tarihi
El Falı - El Şekilleri
El Falı - El Tipleri

2 yorum: