14 Nisan 2012 Cumartesi

El Falı - El Şekilleri

Elin şekilleri belirlenirken parmakların ve avucun şekilleri dikkate alınmıştır. Parmaklar kare, yuvarlak, boğumlu, spatula, konik, sivri uçlu, kısa ve küt, ve karışık bir şekle sahip olması yönüyle sınıflara ayrılmıştır. El ayasının ve ellerin inceliği, kalınlığı, zayıf ve kuru olması, tombulluğu, yumuşak veya sertliği hatta sıcak ve soğuk olmasının el sahibinin karakterinden bir cüzün ifadesi olduğuna inanılmıştır. Onlara göre:
Yağlı ve etli bir el rahatına düşkün yemeyi içmeyi seven, eğlenceyi seven insanların elidir. Genelde ihtiyarların eli olan zayıf ve kuru bir el sabırlıdır. İnsanlarla çekişmeyi sevmez.

Sert el ise iradeli, sporu seven, atılgan, cesur ve hafızası kuvvetli insanların eli olarak görülür. Böyle eller aşk hayatında mutlu olacaklardır. Bu üstün zekanın da işaretidir. İşadamları, büyük politikacılar ve avcıların genelde bu tip ellere sahip oldukları söylenir.

Yumuşak el ise kendini herkesten üstün sayan bir tipin göstergesidir. Bu kişiler hayalci ve dikkatsizdirler. Görünüşleri devamlı kederli olduklarını düşündürür. Hintliler ise elleri ince ve zayıf, damarları da kabarık olan kadınların şanssız olacaklarına inanmışlardır. El ayası dolgun olanların da iyiliksever olacaklarını düşünmüşlerdir. İyi bir elin ise sıcak olması, renginin şafaktan önceki gökyüzünün rengine uygun düşmesi gerekmektedir.


Nemli elin sahiplerinin tembel, inatçı ve korkak kimseler olması beklenir. Bunlar zayıf insanlardır.

Sıcak eller ise iyi insanların işaretidir. Bu kişiler çabuk sinirlenir fakat kin tutmazlar.
Soğuk elli olanlar ise hasislikle nitelendirilmişlerdir. Bu yapıda ele sahip bir insanın konuşmayı sevmeyeceği söylenir. Kaskatı olan el ise romatizmal bir hastalığa, dar kafalılığa işaret sayılmıştır.
Tüylü elleri olan bir kimse ise güçlü bir kişiliğe sahiptir. Fakat tüylerin düzgün olup olmaması da önemli görülmüştür. Eğer bu tüyler düzgün değil de dağınık bir biçimde duruyorsa, bu insanın titiz fakat sinirli bir mizaca sahip olacağına inanılmıştır.
Elinin üzerinde hiç tüy bulunmayan insanlar ise genellikle soğuk, kendini beğenmiş ve zayıf karakterli kişiler olarak görülürler. Her elin şekillerine göre farklı özelliklere sahip olacağına ve el sahibininkarakteriyle ve kaderiyle ilgili bilgiler vereceğine inanılmıştır.

1) Kare el :
Bu ellere köşeli el de denilmektedir. El ayası parmaklar, bunların uçları, tırnaklar hepsi kare veya dikdörtgen biçimdedir. Bilek kısmı da dört köşe şeklindedir

Bir elin kare el olarak nitelenebilmesi için, elin ne çok uzun ne çok yumu şak ne de çok sert olmamasına, iyice köşeli olmasına dikkat edilmiştir.Bu eller pratik, tecrübeli, metodik eller olarak görülmüştür. Bu kişile oldukça tertipli insanlardır, işlerinde başarılı olacaklardır. Genelde başarıları sabırlarının ürünüdür. Hırçınlık yaptıkları zamanlar da vardır. Bunlar namuslu insanlar olarak görülürler. İşlerine önem verirler ve işlerinde ciddidirler. Enerjik ve çalışkandırlar. Sanatla menfaatleri olursa ilgilenirler. Yenilikleri sevmezler, onlar için gelenekler, alışkanlıklar önemlidir. Muhafazakardırlar. Tasavvufa karşı da hiç ilgileri yoktur. Bunların yanında dogmatik, düşüncesiz ve gaddardırlar fakat sevdiklerine karşı merhametlidirler.

Gayet metanetli soğuk kanlı insanlardır. Hayali şeylerle pek meşgul olmazlar. Bu eller faydalı eller olarak görülür. Aktif insanlardır. İyi bir babadırlar. Nezakete ve edebe düşkündürler. Onlar için en iyi olan meslek, bedeni olandan ziyade akli olandır.Düşünceleri yavaş yavaş oluşur ama kendilerinden emindirler. Konuşmaları açık, net ve dolaysızdır. Kelimelerin üzerinde dura dura konuşurlar. Bu kişiler faydacıdırlar. Sorumluluk anlayışları yüksektir. Bu insanlarda acılar da, sevinçler de derindir. Dostlukları, nefretleri ve sevgileri süreklidir. Onlar için ailesinin geçimini sağlamakta önemlidir. Güzelliği ve sadeliği severler. Yüksek bir yöneticilik kabiliyetleri vardır. Analiz ve sentez yetenekleri sınırlıdır. Bilim, politika ve hekimliğe büyük bir yetenekleri vardır. Bir alanda uzmanlaşmayı tercih ederler. Fakat bu özelliklerin bir kişide ortaya çıkması için, ellerin mutlaka köşeli olmasına aynı şekilde parmakların da tam olarak köşeli olmasına dikkat edilmesi gerekmektedir.

Anlama, kavrama ve ayırt etme özelliklerine sahiptirler. Fikirlerinde kendilerinden başka amir tanımazlar. Bu insanlar bir hadisenin üzüntüsünden kahrolup ölebilecek tipler olarak görülürler.Kanunlara karşı saygılıdırlar, otoriterdirler, inatçıdırlar. Kabul ettikleri bir konuyu kolay kolay değiştirmezler. Kavrayamadıkları bir konuyu da kabullenmeleri zordur. Hislerini belli edemezler ama güvenilir insanlardır. Bu gibi ellerde genelde az çizgi bulunur, bu çizgiler de ana çizgilerdir. Akıl çizgileri belirgin, düz fakat kısadır. Bazen aşağı doğru bir açı meyleder. Bu, güzel sanatlara olan ilginin sembolüdür.

2) Konik el:

Bu ele hissi el de denir. Parmaklar uzun, ince ve uçları sivridir. Avuç kısmı ise geniştir. Parmaklar yapıştırıldığında bilekten uca doğru bir daralma görülür. Bu elin sahipleri hem muhayyile, hem de muhakeme gücüne sahip insanlar olarak görülür. Mantıklı kişilerdir. Sivri ve köşeli elin özelliklerinin karışımından meydana gelmiştir. Bu kişilerde düzenlilik, dürüstlük, samimiyet, rahatlık, sevimlilik ve merhametlilik mevcuttur. İki yüzlülük, art niyet, laubalilik beklenmez. Bilhassa başparmağın uzun, kuvvetli ve esnek olması güzel ahlak timsali bir insana işaret sayılır. Bu insan güzelliği bilir ve sever. Edebiyat ve güzel sanatlarda başarılıdırlar. Sabırlı oldukları için sonuca ulaşabilirler. Bağımsızlığı ve tabiatı severler. Çabuk kızmalarına rağmen çabucak da yumuşarlar. Hafızlık yetenekleri gelişmiş olduğu için casusluğa yetenekli görünürler. Bu elin kadınlarının iyi bir ev hanımı olacaklarına inanılır. Hünerli ve beceriklidir. Neşeli bir kişiliğe sahiptirler. Onlara verilebilecek en büyük ceza dostlarıyla küs olmalarıdır. Tevekkül etmeyi bilirler. Takdir edilmeyi severler, takdir edildikten sonra ise başaramayacakları bir iş yoktur.Renklere, desenlere, şekillere ve seslere karşı hassastırlar. Çalışmalarını sonuna kadar devam ettiremezler. Bazıları değişken fikirlere sahiptir. Sevgi konusunda ise maymun iştahlıdırlar. Konfora düşkün insanlar olarak ifade edilirler. Bu ellerde akıl çizgisinin kuvvetli, derin ve muntazam olması kraliçeliğe kadar yükselebilmeye işaret sayılır. Bu elin akıl çizgisi önemlidir. Akıl çizgisi ile hayat çizgisi arasında geniş bir mesafe varsa bu o şahsın birtakım hırslarının olacağına işaret sayılır. Büyük starların, opera sanatçılarının, büyük hatiplerin ellerinin genelde bu şekilde olduğu ifade edilmektedir. Bu ellerde kader çizgisi ve güneş tepesi daha belirgindir. Bu da o kişide ki şansa dalalet eder.İş eli olarak yaratılmadığı düşünülür. Hassasiyet, duygululuk elidir. Parmakların ucu bazen yuvarlak bazen de sivridir. El ayasının alt kısmı yumuşak ve kuvvetsizdir. İnsanlarla olmayı, muhabbeti severler. Fakat fazla dostları olmayacaktır. Açık yürekli, şakacı bazen de alaycı ve muzip olabilirler. Lüks ve refahı severler. Bu ele artistik elde denilir. Güzel şeyleri icat edebilme kudret ve kabiliyetleri yoktur. Bu elin sert ve enerjili olması durumunda kişide bulunan nitelikleri şiddetlendireceğine inanılır.

Bunlar çalışkan insanlardır. İleride mutlu olabilecek bir eldir. Olayları muhakeme ederler fakat kare elliye göre daha az intizam ve sabır gösterirler. İyilik sever ve barışçıdırlar. Başparmak uzun, yumuşak ve sağlam olursa o kişinin iyi bir ahlaka sahip olduğuna inanılır. Zeki insanlar oldukları için iyi bir eğitimle meşhur olabileceklerdir.

3) Sivri uçlu el:

Bu ele psişik el de denilmektedir. Ellerin içinde en güzeli olarak görülmüştür. Bu eller dar, ince ve uzun parmaklıdır. Beyzî şekle sahip tırnakları bulunmaktadır. Aristokrat ve mistik diye tanımlanan kişilerin elleridir. Gayet ince ve zarif bir eldir. Tırnaklar badem şeklinde, avuçlar dardır. Parmaklar uzun ve gayet biçimlidir.Bu elin sahipleri akıllarından ziyade hisleriyle hareket eden fakat tamamen de mantık dışı olmayan, olayların çabuk tesirinde kalan,tasarılar kurmasına rağmen çoğu zaman bunları gerçekleştiremeyen hiçbir şeye güvenmeyen insanlar olarak görülürler. Utangaç, çekingen, içine kapanık insanlardır. İhtiyatlı davranmayı tercih ederler. Fakat çabuk sinirlenir ve çabuk yorulurlar.Bazılarına göre ise bu tip insanlarda hiçbir sinirlilik alameti bulunmaz, kendilerine yapılan bir hakaretle karşı karşıya kalsalar bile çarçabuk unutup o kişiyi affederler.Tek başına iş yapabilme kabiliyetine sahip değillerdir. Bazı insanlarda görülen oldukça ince eller ise, ruh ve cinsiyet zayıflığına işaret sayılmıştır. Ancak bu kişilerin uzun ömürlü olacaklarına inanılır.Bu insanlara beceriklilik ve kurnazlık da atfedilir.Altıncı hislerinin kuvvetli olduğuna inanılır. Fakat kendileri bunun farkında değillerdir. Medyumluk yapabilme kabiliyetleri vardır. Güzelliği sever, çirkinlikten nefret ederler. Bu elin yegane özelliği sanatçı bir kişiliği yansıtmasıdır. Çalışmayı sevmezler, ekzantrik kişilikleri egoizme ve cimriliğe meyillidir. Çalışmayı sevmedikleri için tam bir mirasyedi insanıdırlar. Karşılarına çıkan ilk problemde pes etmeyi tercih ederler. Çabuk tesir altında kaldıkları gibi çabucak da unuturlar. Girdikleri her toplumda ilgileri üzerlerine çekmeyi başarırlar. Güzel konuşurlar. Bu insanların sevgileri ve dostlukları sürekli olmaz. Çabuk başka bir insana kayabilirler.

Evde oturmaktan ziyade süslenip gezmekten hoşlanırlar. Güzel giyinen ve giydiklerini kendilerine yakıştıran insanlardır. Bu kişilerin iffetli bir eş ve iyi bir anne olamayacağı fakat iyi bir metres olacakları söylenir. Böyle bir kadının iyi bir anne olabilmesi için köşeli elli bir erkekle evlenmesi tavsiye edilir. Bu insanlar su gibidirler. Girdikleri kabın şeklini alırlar. Büyük bir taklit kabiliyetleri vardır. Olaylar karşısında köşeli parmaklı insanlar kadar üzülmez ve içlenmezler. Fikirlerinde devamlılık ve kararlılık yoktur. Ruhen ve kalben şairlik, özgürlük ve aşka düşkündürler. Bu kişilerin ailesine bağlı ve genelde dindar insanlar olmaları beklenir. Genelde psişik elde akıl çizgisi ile hayat çizgisi arasında çok az bir mesafe oluşu bu insanların kendine güvenlerinin eksikliğinin işareti sayılmıştır.

4) Spatula el:

Bu ele meblağı el, yelpaze el de denilmiştir. Parmakların üst kısmı spatula şeklindeyken alt kısmı daha geniş görünümlüdür. Parmakların biçimi düzenli değildir. Araları mesafelidir ve geriye doğru çok çabuk bükülebilirler. Bu bükülmeler adalet ve dürüstlük belirtisi olarak görülmüştür. Bu kişilerin konuşmacı, avukat, doktor, işadamı, tüccar olabilecekleri iddia edilir.Ayrıca bu kişiler iyi bir mühendis, mimar, kimyager olabileceklerdir. Elin ayasının bilek tarafının veya parmakların diplerinin oldukça geniş olması bu insanların atılgan ve zekiliklerine işaret sayılmıştır.Hayvanları, yazı yazmayı severler. Evde oturmaktan ve seyahat etmekten hoşlanırlar.Hayal güçleri geniştir. Genelde pratik bir amaca hizmet eden makineleri icat eden (çamaşır makinesi gibi) kimselerin elleri böyledir. İmkansız kelimesini bilmezler her şeyi mümkün sayarlar. Bu tip insanların başarıya ulaşmaları akıl çizgisinin uzun ve derin olmasından, başarısızlıkları da akıl çizgisinin kısa ve eğri büğrü olmasından anlaşılmaktadır.Mağrur ve kendini beğenmiştirler. Hiç kimseden yardım beklemezler. Şen şakrak ve sabırlıdırlar. Eğer ayın tesiri altında doğmuşlarsa onlarda bu özelliklerin daha ziyade artacağına inanılır. İyi bir hizmetkar isteniyorsa sert elli meblağı parmaklı insanlar tavsiye edilir. Bu tip ellerin zorlukları yenmek için yaratıldığına inanılır.

Bu ellere sahip insanların özellikleri hangi nitelik ağır basıyorsa o niteliğe göre değişiklik göstermektedir. Mesela insanın maddi nitelikleri hakim olursa askerliği sırasında talihinin yardımıyla yüksek bir rütbeye çıkabilecekleri ifade edilir. İmparatorlukları kuran ve yok edenlerin ellerinin genelde meblağı şeklinde olduğu iddia edilmektedir. Bunlara “Sevk-i Tabiiye delalet eden eller” de denilmiştir.Çünkü bu kimseler her işi oluruna bırakan, içgüdü ve önsezileriyle hareket eden kimselerdir. Kendilerine olan güvenleri oldukça fazladır ve bu güvenin onları başarıdan başarıya taşıyacağına inanılır. Bu insanlar adeta dünyayı imar etmeye gelmişlerdir. Kırda bayırda yaşamayı, toprakla uğraşmayı severler. El işlerinde de yeteneklidirler. Yer yatar, erken kalkarlar. Bu özelliklerine rağmen bu insanların iyi bir aile reisi olacağı düşünülür. Gösterişi sevmezler. Hürriyet ve bağımsızlıklarına düşkündürler. Bu elin başparmağının uzun ve enli olması, ihtilalci bir karakterin timsalidir. Menfaatlerini korumayı bilirler. Refah ve rahat bunlar için bir amaçtır. İhtiyaç değildir. Kısaca cesaret, önseziye uyma, azim ve gayret, kendine güven, çalışma ve hareket, güzel sanatlara karşı ilgisizlik, süse önem vermek, zanaatkarlık, beceriklilik bu ellerin özellikleridir.

5) İlkel el :

Bu eller kısa kalın ve küttür. Basit el de denilmektedir. Biçim itibariyle kısa, çok geniş, ağır, parmakları kalın ve tırnakları iyice şekil almamış bir eldir. Kemikleri çok geniş olmakla beraber avuç elin hemen hemen bütün kısmını kaplar.Avucun geniş olması ilkelliğin de artmasının sebebi sayılmıştır. Beyinsel becerileri fazla gelişmemiştir. Bu ellerde fazla çizgi bulanmamaktadır. Sadece kalp ve akıl çizgisi görülmektedir. Akıl çizgisi de çoğu zaman eğri büğrüdür. Başparmak oldukça kısadır. Başparmağının tırnağının altındaki boğum kalın ve top gibidir. Sinirlendiği zaman etrafındaki hiçbir şeyi görmez. Fakat cesur da değildir. Bütün faaliyeti yemek içmek uyumak olarak görülür. Silik ve sönük bir hayat yaşayacaklarına inanılır.Bu insanlar en alt düzey insan sınıfına girerler. Hayvani içgüdüleri kuvvetlidir. Bu tür ellere daha çok kutup bölgesinde yaşayan insanlarda rastlandığı söylenmektedir. Bu parmaklar hantal ve şiddetli duyguları göstermektedir.Her şeye kayıtsız ve ilgisizdirler. Düşüncelerinde mantıklı bir temel bulunmaz. Batıl inançları ve korkuları vardır. Bu parmakların dış görünüşünün, o kişinin içini yansıttığına inanılır. Bu kişiler ağır işlere yatkındırlar. Beyinleri karmaşık işleri, fikirleri kavrayamaz.

6) Karışık el:

Bu ellerin parmakları birbirine benzemez. Bu elleri yorumlamak için diğer ellerin özelliklerini de bilmek gerekmektedir. Bunun yanında özellikle karma elde çizgilerin, parmakların, tepelerin incelenmesi, çeşitli bileşkenler arasında bir bileşke kurularak karşılaştırmalı olarak yorum yapılması gerekmektedir.58 Bu ellere sık sık rastlanmaktadır. Yapılan yorumlara göre bu tip eller, her şeye çabuk uyum sağlayan bir karaktere sahiptir. Hayatı severler, intihar, inzivaya çekilmek gibi şeyler bu kimselerin asla yapmayacakları işlerdir. Bu elde kader çizgisi daha belirgindir. Şanslı kişiler olduklarına inanılır. Bunların bazen kumara yöneldikleri görülür. Özellikle orta parmak diğer parmaklara göre daha uzun ise şans oyunlarına düşkünlüğün işareti sayılmıştır.

Bu insanlar tedbirli, yumuşak mizaçlı olurlar. Yetenekli kişiler olmalarına rağmen bu yeteneklerini geliştirememişlerdir.60 Bu el tipinin değişik milletlerin birbiriyle karışmasından meydana geldiği iddia edilir. Güney Amerika, Meksika,G.Fransa, İspanya, K. Afrika, Arabistan, Hindistan ve İtalya’da genelde konik ve sivri uçlu parmaklara sahip insanların, İskoçya, İngiltere, Norveç ve Kuzey Amerika gibi soğuk ülkelerde de kare ve spatula ellerin yaygın olduğu söylenmektedir. Slav, Çin, Tatar ve Japonlarda daha çok ilkel elli insanların, Anadolu, İran, Irak, Yunanistan ve çevrelerinde de karışık parmaklı ellerin çoğunlukta olduğu söylenmektedir.

7) Boğumlu el:

Bu ele filozof eli de denilmektedir. Parmakların uçları sivri veya yuvarlağımsı ve çok uzundur. Bu elin şeklinin insandaki fikrin derinliğine göre değiştiğine inanılır. Bu kişilerin muhakeme gücü kuvvetlidir. Matematiksel karmaşıklığı severler. Maddi şeylerin hiç önemi yoktur. Bir bakıma kendi yarattıkları alemde yaşarlar. Her çeşit fikre karşı duyarsızdırlar. Adildirler ve hürriyete düşkündürler. Haklarını aramada cesurdurlar.Eski Yunanlıların parmak boğumlarının daha çok düz ve belirsiz olduğu öne sürülmektedir. Bu tip insanlar ani kararlar alabilmektedirler. Felsefe profesörlerinin ve tanınmış büyük filozofların ellerinin bu şekilde olduğu iddia edilmektedir. Bu insanlara yaklaşmak oldukça zordur. Olaylara kaderci yaklaşırlar. Kader çizgilerinin daha bariz olması beklenir. Bu tip insanlar, ister kadın ister erkek olsun insanlık için çalışırlar. Servet ve şöhret peşinde değillerdir.
El Falı - El Falının Tarihi
El Falına Bakma Usulleri - El Falına Nasıl Bakılır
El Falı - El Tipleri

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder